Inhoud opleiding

Wat ga je tijdens deze opleiding allemaal leren: en hoe ziet de opleiding er in zijn totaliteit uit:

 • dag 1: Wat is oplossingsgericht werken?
 • dag 2: Kinderen en jongeren
 • dag 3: Ouders, andere doelgroepen en jijzelf als coach
 • dag 4: Jij als ondernemer
Dag 1: Wat is oplossingsgericht werken?

Tijdens deze eerste dag ga je leren wat oplossingsgericht werken is en hoe je dit in de praktijk kunt toepassen. Deze manier van werken is erg prettig omdat het een kortdurende interventie is met veel respect voor de eigen competenties van de cliënt. Met andere woorden, je betrekt de cliënt echt bij de begeleiding en de cliënt in kwestie wordt echt aangezet tot het meedenken over de oplossing. Waardoor de motivatie voor het opvolgen van deze oplossing veel groter zal zijn.

Wat ga je deze dag leren

 • wat is oplossingsgericht werken precies.
 • de vijf uitgangspunten van oplossingsgericht werken
 • de zes stappen van oplossingsgericht werken
 • welke materialen je kunnen ondersteunen bij je begeleiding
 • hoe werken het stoplicht, de cijferketting en het kwaliteiten spel

Gedurende deze dag gaan we actief aan de slag met de leerdoelen die er zijn en ga je zelf ervaren en onderzoeken. Je gaat kijken naar waar je nu tegenaan loopt en hoe je het nu aanpakt. Maar je gaat ook kijken naar hoe je de zes stappen van oplossingsgericht werken, in de praktijk kunt toepassen. Daarnaast ga je ook ondervinden hoe de materialen werken en hoe je ze kan gaan gebruiken in de praktijk.

Dag 2: Kinderen en jongeren

De dag staat in het teken van kinderen en jongeren. We gaan kijken naar de verschillen tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Dit is belangrijk omdat je moet aansluiten op het niveau van je cliënt. Je gaat bekijken waar je in de praktijk allemaal tegenaan kunt lopen als je werkt met kinderen, jongeren en hun ouders. Ook dit is van belang omdat je als coach moet nadenken over hoe jij met bepaalde situaties wilt omgaan.

Wat ga je deze dag leren:

 • hoe ontwikkelen kinderen zich
 • wat is het verschil tussen kinderen, jongeren en volwassenen
 • wat is een gezin en met wie heb jij als begeleider allemaal te maken
 • hoe maak je het leuk voor kinderen en ouders
 • hoe ga je om met cliënten die worden gepest
 • hoe zet je de materialen op de juiste manier in

Ook deze dag zal je actief aan de slag gaan en zelf ervaren wat werkt en hoe het werkt. Zo ga je aan de slag met gespreksvaardigheden. Ga je beleven hoe je de materialen inzet. Maar leer je ook wie verantwoordelijk is en hoe je hiermee om moet gaan. Ga je kijken hoe je je begeleiding vooral leuk kunt maken en onderzoek je hoe je het thema pesten bespreekbaar kunt maken en hier samen met je cliënt actief mee aan de slag kunt gaan.

Dag 3: Ouders, andere doelgroepen en jijzelf als coach

Op deze studiedag gaan we dieper in op de doelgroep ouders. Je gaat leren waarom samenwerken met de ouders van je cliënten wel zo slim is. Daarnaast gaan we wat dieper in op het onderwerk verantwoordelijkheid. Ook ga je onderzoeken welke doelgroepen nog meer interessant zijn voor jou als kindereetcoach en besteden we aandacht aan jou rol als coach en ga je ondervinden welke valkuilen er zijn als coach en hoe je die kunt vermijden.

Wat ga je deze dag leren:

 • welke opvoedstijlen ouders kunnen hanteren en waarom dit voor jou belangrijk is
 • bij wie de verantwoordelijkheid ligt
 • hoe je ouders het beste kunt helpen
 • hoe je omgaat met lastige ouders
 • welke doelgroepen er nog meer voor jou zijn die interessant zijn
 • wat jouw rol als coach is
 • welke valkuilen je hebt als coach en hoe je die kunt omzeilen

Ook tijdens deze studie dag zal je weer actief aan het werk gaan met de leerdoelen. Zo ga je leren welke opvoedstijlen er zijn en wat jouw mening hierover is en krijgt inzicht in welke opvoedstijlen jou aanspreekt. Tevens ga je leren hoe je met verantwoordelijkheid omgaat en wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe je mensen hier op kunt wijzen. Je gaat ook onderzoeken hoe je ouders echt kunt helpen zonder belerend te zijn. Daarnaast ga je kijken en onderzoeken wie jij bent als coach en wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren.

Dag 4: Jij als ondernemer

Vandaag gaan we aan de slag met jezelf als ondernemer. Want je kunt nog zulke mooie materialen hebben en een prachtig programma, als jij het niet weet te verkopen dan levert het je niets op. Een goede coach zijn is één ding, maar een goede ondernemer is echt noodzakelijk. Om die reden besteden we tijdens deze opleiding dan ook een hele dag aan dit thema. Samen gaan we aan de slag met jouw rol al ondernemer en ga je onderzoeken welke uitdagingen er zijn en hoe je die het beste kunt aanpakken.

Wat ga je leren deze dag:

 • hoe de methode jou als ondernemer kan helpen
 • hoe je kunt verkopen zonder te pushen
 • hoe je je potentieel volledig kunt benutten
 • welke zaken jou helpen om ervoor te zorgen dat je klanten ja zeggen tegen jouw aanbod
 • wat jouw rol als ondernemer is

Deze gaan we actief met je aan de slag met het thema jij als ondernemer. Je gaat leren hoe je kunt verkopen zonder pusherig of verkoperig te zijn. Je gaat inzicht krijgen in hoe de methode Spruitjes en Zo! jou gaat helpen om meer klanten aan te trekken. Tevens ga je ervaren hoe je meer kunt opvallen zodat je meer resultaat zult gaan behalen.

De kosten van de opleiding bedragen €697,-  Ga je na het volgen van de opleiding werken met de methode Spruitjes en Zo! en maak je gebruik van de licentie overeenkomst dan betaal je geen €697.00 maar €597.00 Deze prijzen zijn ex. BTW